Mærkesager

Retspolitik

Der er mange følelser i retspolitik, derfor mener jeg, at retsområdet bør bygge på evidens, så nye love og beslutninger ikke træffes på baggrund af stemninger og følelser i civilsamfundet. Samtidig vil jeg kæmpe for ordentlige arbejdsforhold for politi- og fængselsbetjente.

 

Mere lighed for alle

Ingen børn skal vokse op i fattigdom og der skal være Ro-På til at udvikle det enkelte barn.

Derudover betyder ”lighed for alle” for mig bl.a. også ordentlig mobil/bredbåndsdækning i hele landet, statsgaranterede realkreditlån, så der er lige mulighed for at låne – og et samfund, hvor der er lige adgang til god og gratis behandling, uanset om det er fysisk eller psykisk sygdom, man er ramt af.

 

Mere beskyttelse af miljøet

Jeg vil kæmpe for, at der tages ansvar for oprensning af forurenede grunde og at drikkevandet holdes rent, så vores børn og børnebørn også kan drikke direkte fra hanen i fremtiden.

Jeg vil passe bedre på vores natur og jeg vil være med til at beskytte klimaet.